Kwaliteit

KRTP-keurmerk:

Tandprothetische praktijk Baak staat geregistreerd in het KwaliteitsRegister TandProthetici (KRTP). KRTP is een onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandprothetici in Nederland. Het KRTP is een keurmerk. Dus bent u op zoek naar een specialist die aan kwaliteitsbevordering doet? Kies dan voor een tandprotheticus die staat ingeschreven in het KRTP. Want dan kiest u voor een tandprotheticus die zijn vakkennis bijhoudt. 

ISO 9001-certificering:

Onze praktijk wordt elke 3 jaar getoetst op het ISO 9001-kwaliteitssysteem. Dit gebeurt door een onafhankelijke certificerende instelling, Roozeboom Consulting. De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en Roozeboom Consulting stellen deze kwaliteitseisen op. Onze praktijk voldoet volledig aan deze certificering.